Skjema for opplysninger om angrerett

Ved korrekt utfylt skjema anses opplysningene i angrerettloven § 8 første ledd bokstav h, i og j, jf. annet ledd, gitt.

Angrerett:

Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette.

Angrefristen utløper 14 dager etter den dag du eller en annen tredjepart, som du har utpekt, får varene i fysisk besittelse.

Du kan benytte det vedlagte angreskjemaet, men det er ikke obligatorisk.

Virkningene av at angreretten brukes:

Dersom du går fra denne avtalen skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg, herunder leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering vi tilbyr.)

Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen.

Du vil ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen, så samt varene er i samme stand som ved mottakelse og kan selges som nye.

Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har fått varene tilbake, eller til du har lagt fram dokumentasjon på at varene er sendt tilbake, eller til det av disse tidspunktene som inntreffer først.

Du må returnere varene eller levere dem til oss, uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag du mottok varene. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake varene før fristen på 14 dager er utløpt.

Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene.

Last ned Angrerettskjema her

Dette nettstedet brukes til å tilby tjenester, tilpasse annonser og analysere trafikk cookies. Jeg aksepterer cookies